Průmyslová výroba škrobu

Výrobní sortiment potravinářské společnosti Amylon, a.s. zahrnuje 2 oblasti. Průmyslovou výrobu umístěnou v Havlíčkově Brodě a Polné a výrobu balených výrobků umístěnou v Ronově nad Sázavou.

Průmyslová výroba

Škrob samotný se vyskytuje jako zásobní polysacharid u většiny rostlin, ale jen z malého počtu rostlin se dá škrob prakticky vyrobit, přesněji získat. Technologicky zajímavé jsou hlízy nebo semena, přičemž je zásadní rozdíl mezi škrobem hlízovým a škrobem ze semen. Škrob uložený v hlízách (např. brambory) se nachází v prostředí s převahou vody, proto jsou jeho zrna veliká, polydisperzní, nakypřená, a je tak možné, aby voda vstupovala dovnitř a ven jakoby velkou smotanou molekulární sítí. Naopak škrob v zrnech (kukuřice, pšenice) je uložen na opačném místě rostliny, kde obsah vody činí nejvýše 20 %. Tento škrob je většinou monodisperzní, drobný, vstup vody dovnitř zrna jde velmi obtížně.

Hlavní plodiny poskytující škrob jsou kukuřice, brambory a pšenice.

Škroby se liší podle jejich chemického složení, zejména podle různého podílu makromolekul amylózy (lineární struktura řetězce) a amylopektinu (rozvětvený řetězec).

Průmyslová výroba společnosti Amylon, a.s. zahrnuje výrobu pšeničného škrobu, lepku, škrobového sirupu a maltodextrinu. Zde jsme navázali na stoleté výrobní zkušenosti při použití nejnovějších evropských škrobárenských technologií. Tyto výrobky vyrábíme v konvenční i v BIO kvalitě.

Společnost Amylon, a.s. se specializuje jak na potravinářskou výrobu a prodej škrobu, tak na průmyslový škrob. Proto je doplňující skupinou výroba lepidel, dextrinů a modifikovaných škrobů. Tato výroba je striktně oddělena od výroby potravinářské. Systém kvality a jakosti je certifikován normou ISO 22000.

Výroba produktů

Výroba produktů - balených výrobků - zahrnuje několik výrobních skupin a je expedována do velkoobchodů, nezávislého prodeje a do obchodních řetězců u nás a v zahraničí. Ve výrobě zpracováváme vlastní pšeničný škrob a řadu surovin z oblasti Vysočiny, tím garantujeme velmi dobrou kvalitu našich výrobků. Systém kvality a jakosti je certifikován normou IFS.

Poslání společnosti

Amylon, akciová společnost je tradiční výrobce kvalitních průmyslových a balených potravinářských výrobků a surovin. Snažíme se, abychom byli na trhu vnímáni jako evropský obchodní partner, který na základě potřeb zákazníků analyzuje, vyhodnocuje a překonává jejich očekávání. Zodpovědně podnikáme a umožňujeme všem našim zaměstnancům osobní růst a dosažení vlastních cílů.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby.

Ke stažení:

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)

Informace pro zákazníky